pelut com un orso / peluts com a orsos

Molt pelut.

Orso és el nom que els valencians donem a diversos mamífers fissípedes de la família dels úrsids, tots ells de cos corpulent i molt pelut, cua curta i amb ungles ben fortes als dits. El més conegut per nosaltres és el pertanyent a l’espècie Ursus arctos, abans abundant a Europa i a hores d’ara quasi extingit.

La paraula orso es manté encara ben viva en el migjorn valencià. Tant la paraula orso com la variant normativa ós deriven del llatí ursus però, evidentment, orso s’acosta més a la forma original que no pas ós.