pelat com un xot en època de tondre / pelats com a xots en època de tondre

En sentit figurat: sense gens de diners. Sense recursos econòmics. Completament arruïnat.

Antoni Serra i Bauçà, en Gràcies, no volem flors: cròniques de la clandestinitat a Mallorca, escriu:

M’excús de dir que al bar, entre beure i convidar, ens deixaren pelats com a xots en època de tondre, però ens sentíem més confortats.