pelat com un genoll (o calb com un genoll) / pelats com a genolls (o calbs com a genolls)

1) En sentit real: completament calb, sense cabells en el cap.

2) En sentit figurat: sense gens de diners. Sense recursos econòmics. Completament arruïnat.

Josep Palomero, en la novel·la El tatuatge dels apàtrides, referint-se al kàiser Francesc Josep d’Àustria, escriu:

Calb com un genoll a pesar de la joventut, ocultava la magresa de les galtes sota unes patilles poblades que, unides a un mostatxo ample i espés, deixaven a l’aire un mentó fugisser i abúlic.