pelat com un garró / pelats com a garrons

1) En sentit real: completament calb, sense cabells en el cap.

2) En sentit figurat: sense gens de diners. Sense recursos econòmics. Completament arruïnat.

El garró és la part posterior del turmell en la qual es troba l’anomenat tendó d’Aquil·les, perquè era l’única part vulnerable que tenia aquell heroi mitològic, que és un tendó fort i resistent que unix el taló amb la part inferior i posterior de la cama. El garró no és el turmell, és només la part posterior del turmell.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs.