pelat com un baló / pelats com a balons

1) En sentit real: completament calb, sense cabells en el cap.

2) En sentit figurat: sense gens de diners. Sense recursos econòmics. Completament arruïnat.

Els valencians, per a expressar que algú no té cabells en el cap, diem que està pelat. La paraula calb no recorde haver-la sentida mai en el valencià popular, només en la llengua culta.