pelar (o llevar la pell, o traure la pell) com a un conill / pelar (o llevar la pell, o traure la pell) com a conills

1) En sentit real i referit a una persona o a un animal: arrancar-li la pell.

2) En sentit figurat i referit a una persona: malparlar d’ella a la seua esquena.

3) En sentit figurat i referit a una persona: traure-li els diners.

4) En sentit figurat i referit a una persona: causar-li dany o perjuí.

5) En sentit figurat i referit a una persona: matar-la.

En la novel·la Sense la terra promesa, d’Enric Valor, podem llegir:

Albert l’hauria mort ben de gust, perquè el considerava un animal danyós i alhora d’una carn gustosa si hom li treia la pell com a un conill, abans de guisar-lo; a més, de la grandària d’un bon colomí.