pelar com a sant Bartomeu (o com a sant Bertomeu)

1) En sentit real i referit a una persona o a un animal: arrancar-li la pell, com li la varen arrancar a sant Bartomeu.

2) En sentit figurat i referit a una persona: malparlar d’ella a la seua esquena.

3) En sentit figurat i referit a una persona: traure-li els diners.

4) En sentit figurat i referit a una persona: causar-li dany o perjuí, com li’l varen causar a sant Bartomeu.

5) En sentit figurat i referit a una persona: matar-la, com varen matar a sant Bartomeu.

NOTA: El modisme comparatiu pelar com a sant Bartomeu fa referència al martiri d’aquest apòstol de Jesucrist, que va ser escorxat viu. El varen martiritzar arrancant-li la pell del cos, és a dir, pelant-lo.