pelar com a colomins

En sentit figurat i referit a una persona: traure-li els diners.

En el llibre Poesia acadèmica valenciana del barroc, de Pasqual Mas i Usó, trobem els versos següents de Pere Jacint Morlà:

Y a gran còpia,
de cada dia s’enpelten;
y a picaplets com bastaixos
que les tragases concerten,
y als pobres dels llauradors
com a colomins los pelen.

NOTA: Joaquim Martí Mestre arreplega el modisme comparatiu pelar (algú) com a colomins en l’entrada colomí del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 477), ens informa que significa ‘traure-li els diners’ i posa com a exemple els quatre darrers versos del fragment de Pere Jacint Morlà que he copiat més amunt.