pelar com a carxofes

En sentit figurat i referit a una persona: malparlar d’ella a la seua esquena.

NOTA: Joaquim Martí Mestre arreplega el modisme comparatiu pelar (algú) com a carxofes en l’entrada carxofa del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 415), ens informa que significa ‘criticar, blasmar’ i fa el comentari següent:

Evoca les diferents capes de la carxofa, de la qual cal llevar (pelar) les externes, perquè són més dures, per poder-se consumir.