pegar voltes com una sénia (o com una sénia de fira) / pegar voltes com a sénies (o com a sénies de fira)

Pegar voltes, tant en sentit real com en sentit figurat.

En la novel·la l’infidel, de Francesc Bodí, llegim:

[…] i per això me’n vaig, perquè la teua història s’inicia quan la meua història s’acaba, perquè en el fons no me’n vaig jo, sinó tu, és la terra que pega voltes com una sénia de fira