pegar voltes com una balladora / pegar voltes com a balladores

Pegar voltes, tant en sentit real com en sentit figurat.