pegar voltes com un remolí / pegar voltes com a remolins

Pegar voltes, tant en sentit real com en sentit figurat.

En el llibre de narracions curtes En blanc i negre, de Rafa Gomar, trobem:

Boirós, tèrbol, tot pegava voltes com un remolí que irremeiablement m’engolia.