pegar a fugir com si l’acaçaren

Fugir algú ràpidament d’algú altre o d’alguna cosa.

En el blog de l’escriptor xativí Toni Cucarella podem llegir la narració breu –fàcilmente localitzable en internet– El cas de por que li va passar a un que furtava peres en la qual trobem:

I ara sí, el lladre, cagat de por, es va tirar d’un bot de l’arbre i va pegar a fugir cames em valguen, com si l’acaçaren, només a ell –només a ell!–, totes les animetes del purgatori…

NOTA: L’expressió pegar a fugir, àmpliament usada en valencià, significa ‘allunyar-se ràpidament d’un lloc, normalment per por, per a evitar un dany o un perill o per a eludir un problema que no es vol afrontar’. Equival a expressions com ara: fugir ràpidament, fugir veloçment, anar-se’n corrents, anar-se’n fugint, arrancar a fugir, escapar a córrer, fugir escapat o cuitar a fugir.