pedres com a ous de gallina

Graníssol d’una grandèris considerable.