patir més que una serp en un forat

Patir molt, passar-ho molt malament, passar moltes tribulacions.

En la rondalla El xiquet que va nàixer de peus, d’Enric Valor, podem llegir:

El rei mateix va patir més que una serp en un forat.

I en la rondalla Home roig, gos pelut i pedra redona, també d’Enric Valor, trobem:

I és que, Jeroni, fent-se el valent, va voler tirar per la mateixa drecera que el germà gran, serrà el tracte el mateix que Josep, va patir més que una serp en un forat i, al capdavall, hagué de tornar-se’n a casa amb l’esquena sense pell i la butxaca sense diners i havent de confessar el seu fracàs a son pare i als germans, després de tantíssim com havia bafanejat.

És d’ús habitual a Alcoi. Li l’he sentit dir moltes voltes a ma mare.

NOTA: Aquesta comparança l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.