patir més que una sargantana en un canut de canya (o dins d’un canut de canya)

Patir molt, passar-ho molt malament, passar moltes tribulacions.

L’origen d’aquest modisme comparatiu el trobem en el fet que abans hi havia la creença popular que determinades malalties es curaven si penjaven el coll del malalt un canut de canya, tapat pels dos costats, amb una sargantana viva dins. Passats uns quants dies, quan de la sargantana ja no quedava més que l’esquelet, la malaltia havia desaparegut. El malalt havia de portar el canut de canya al coll de manera continuada, de dia i de nit, sense llevar-se’l per a res, durant el tot temps que el saludador li manara.

Aquest modisme comparatiu s’usa a Alcoi. Jo l’he sentit moltes voltes.

NOTA: En el parlar d’Alcoi, la paraula sargantana es pronuncia ‘sagrantana’.