patir més que un trencat

Patir molt, passar-ho molt malament.

En aquest modisme comparatiu la paraula trencat equival a herniat, persona que té una hèrnia. Les hèrnies ocasionen molèsties, dolors i patiments, sovint bastant importants.

NOTA: Pere Ortís recull la comparança patir més que un trencat en el llibre La parla de l’Urgell i posa l’exemple El padrí, amb la  cama enguixada, pateix més que un trencat.