patir més que un rus

Patir molt.

NOTA 1: Vicent Bataller Grau arreplega el modisme comparatiu patir més que un rus en El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència, ens informa que l’ha sentit a Xàtiva i a la Torre dels Frares i que és una locució no registrada als diccionaris. En efecte, aquesta comparança no apareix en cap diccionari de la nostra llengua, ni valencià ni català, ni antic ni modern. Tampoc la recull Joaquim Martí Mestre en el seu extens Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI). Però el modisme comparatiu patir més que un rus ha de ser d’ús habitual, almenys a Xàtiva, des de fa bastant temps. El xativenc Emili Navalon Ramon va tindre l’amabilitat d’enviar-me el 12 de març del 2017 un ampli recull d’expressions que havia arreplegat de boca de sa mare de manera pacient i constant al llarg d’uns quants anys. La mare d’Emili, Rosario Ramon Aliques, nascuda a Xàtiva l’any 1938, és filla i néta de xativins. La comparança patir més que un rus forma part d’eixa llista d’expressions.

NOTA 2: Done les gràcies a Emili Navalon Ramon per la seua ajuda.