patir més que sant Aleix davall l’escala

Patir molt.

Modisme comparatiu que conec del parlar d’Alcoi. Fa referència a sant Aleix de Roma, que va viure durant dèsset anys com a captaire en casa dels seus pares sense ser reconegut. Vivia davall de l’escala de l’entrada de la casa.

NOTA: Alexandre Agulló i Guerra en el seu llibre Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs recull tindre més patit que Sant Aleix baix l’escala.