passat com una carabassa / passats com a carabasses

S’usa per a expressar que algú està perdudament enamorat d’algú altre,

NOTA: En el Diccionari de la Vall d’Albaida trobem: «Estar passat (per algú) com una carabassa: fortament enamorat.»