passar com al poeta Bercoc

Aquest modisme comparatiu s’usa quan algú, que vol aclarir algun dubte o resoldre algun problema, acudix a una altra persona i, després de parlar molt i de pegar-li moltes voltes, es queda exactament igual com estava abans, és a dir, sense aclarir res, resoldre res ni avançar en cap sentit.

Sovint es completa la frase dient: “Ens ha passat com al poeta Bercoc, que ni tu saps res ni jo tampoc.”

Aquest modisme comparatiu es diu a la Marina.