parlar com una persona / parlar com a persones

Referit a un ser imàginari: parlar com si fóra una persona, és a dir, de la mateixa manera que parlen les persones.

En la rondalla La mare dels peixos d’Enric Valor, podem llegir:

–Jo? –protestà ell cada volta més meravellat–. A quin sant! Jo no mate peixos que parlen com a persones! Ets tu, potser, la Senyora? –acabà tot recordant el somni.