parlar com una blanca / parlar com a blanques

Parlar molt, parlar pels colzes.

Es diu, fonamentalment, dels xiquets que comencen a parlar molt prompte i ho fan d’una manera clara.

En la rondalla Nabet, d’Enric Valor, podem llegir:

El criançó s’agafà com una llapassa a la vida: mamava com un be, s’ensenyava a parlar com una blanca, coneixia a tots i ben aviat començà a caminar amb molta seguretat per tota la casa.

La blanca o garsa, ocell de la família dels còrvids, espècie Pica pica, té facilitat per a imitar la veu humana.

En el glossari que hi ha al final del llibre trobem: «blanca. Ocell camallarg negre i blanc més petit que el corb, que s’ensenya a dir algunes paraules, garsa.»

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega el Diccionari de la Vall d’Albaida.