parlar com un llibre sense fulls (o sense fulles)

1) Parlar molt malament.

2) Parlar d’una manera destarifada.