parlar com un erudit

Parlar demostrant un gran coneixement de les coses que diu.