parlar com un diputat

Parlar molt bé i amb molta facilitat. Tindre dots d’oratòria.