parlar com un descosit

Parlar molt.

NOTA 1: En la tercera accepció de l’entrada descosit del DNV trobem: pels descosits (o com un descositloc. adv. Excessivament. Parlar pels descosits.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu l’arreplega el Diccionari de la Vall d’Albaida.