parlar com un Ciceró

Parlar molt bé i amb molta facilitat. Tindre dots d’oratòria.