parlar com un capellà (o com un rector)

Parlar de manera afectada i ampul·losa.