paridora com una conilla / paridores com a conilles

S’usa per a expressar la idea que una dona –o la femella d’un animal– ha parit molts fills.

Josep Lozano, en el conte Històries marginals, escriu:

L’Enterraora no feia massa lliga amb el Llorenç; era una gosseta de pèl jaspiat, graciosa, baixeta i paridora com una conilla.