panxa com un tambor (o com un tamboret) / panxes com a tambors (o com a tamborets)

S’usa per a dir que algú té la panxa molt plena, inflada, tibant, dura, després d’haver fet una gran fartada.

En El desig dels dies, de Joan F. Mira, podem llegir:

I es feia la panxeta com un tamboret.