panxa com un guitarró / panxes com a guitarrons

S’usa per a dir que algú té molta fam, que està desmaiat.

En el conte El pleit de les Amèriques, que trobem en Conte contat. Rondalles populars de la Costera, de Joan Josep Antolí, Josep Vicent Martínez i Miquel Mollà, reproduït en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, podem llegir:

–Déu sa mare –pensava–, quinze dies de viatge, no tinc un gallet i estic desmaiat. Jo ara em menjaria alguna cosa o no ho conte.
Passejant amunt i avall amb la panxa com un guitarró, va vore que hi havia pel port una cantina on donaven a dinar i allà que se’n va entrar enfurit.