pansit com una xufa / pansits com a xufes

Molt pansit, tant en sentit real com en sentit figurat.