pansit com una figa seca / pansits com a figues seques

Molt pansit, tant en sentit real com en sentit figurat.