pansit com una bacora / pansits com s bacores

Molt pansit, tant en sentit real com en sentit figurat.

Vicent Ortega, en la novel·la El collidor d’ànimes, escriu:

Ramonet el Coix recolzava la pota de fusta damunt un dels pilons del monument i es gratava amb fúria el monyó, pansit com una bacora, i amb els ulls rojos, no sabia si a causa de l’esgotament o dels plors.