paella com una plaça de bous / paelles com a places de bous

S’usa per a expresar la idea que una paella és molt gran.