orelles com a ventalls

S’usa per a dir que algú té les orelles molt grans.