oldre més que un gos cego

Tindre un olfacte molt fi, notar totes les olors, encara que siguen imperceptibles per a altres persones.

NOTA: En aquest modisme comparatiu el verb oldre equival a olorar, no a fer olor.