obrar com un bocamoll / obrar com a bocamolls

Actuar de manera indiscreta, dient coses que no s’han de dir.

En la novel·la El lledoner de l’home mort, de Toni Cucarella, podem llegir:

Em va fer l’efecte que el vell mitger es penedia d’haver obrat com un bocamoll amb mi i se n’escapava per evitar nous preguntats.