obedient com un gos / obedients com a gossos

Referit a una persona: que fa sempre de manera incondicional el que li mana una altra persona.

Ferran Torrent, en El bulevard dels francesos, escriu:

–M’hauria agradat fer l’amor.
–Tindrem molt de temps, Felo. Estava ansiosa per demostrar-te que ets el meu home, l’únic.
–No calia.
–Ja ho crec, que calia. Sóc teua. Faràs de mi el que vulgues. Seré obedient i servicial com una gossa amb el seu amo.