no com una catedral

S’usa per a expressar la idea d’una negativa rotunda.