no com una casa

S’usa per a expressar la idea d’una negativa rotunda.