no com un perelló

S’usa per a expressar la idea d’una negativa rotunda. Un no com un perelló és un no rotund.

Aquesta expressió l’usa Enric Valor en la seua prosa literària. Així, en la rondalla Esclafamuntanyes, escriu:

Crec que encara li cou que li amollassen un no com un perelló.

En la rondalla Don Joan de la Panarra, també d’Enric Valor, podem llegir:

I el rei, tot desvergonyit, li diu un no com un perelló.

La paraula perelló, molt coneguda en el migjorn valencià, s’empra per a denominar una poma xicoteta i allargada, de sabor i aroma molt agradable.