no com un botifarró

S’usa per a expressar la idea d’una negativa rotunda. Un no com un botifarró és un no rotund.

Podem dir, per exemple:

Li vaig demanar a la meua germana els diners per a l’entrada de la casa i em va amollar un no com un botifarró que em varen caure les ales del cor. No m’haguera imaginat mai de la vida que la meua germana em fera una cosa aixina.

També s’empren, amb el mateix significat, les expressions equivalents un no com un perelló, un no com una casa i un no com una catedral. Evidentment, tant el botifarró com el perelló són coses menudes i, per tant, s’utilitzen en aquestes expressions únicament per a aconseguir la rima. Són simples redolins. En canvi, en el cas de casa i de catedral, el que fem és comparar amb coses de grandària considerable i, per consegüent, fer veure que el no a què ens referim és molt gran.