net com una panxa en dejú

1) En sentit figurat: sense gens de diners.

2) En sentit figurat i referit a qualsevol cosa: sense res.

En la novel·la Quina lenta agonia la dels ametlers perduts, de Toni Cucarella, podem llegir:

–Xe, quatre! Comptes tu arreu manera, xicon… Jo no ne duc tres, sinó una, la que tu no portes, perquè no ne portes cap, i només et done la raó que Carbonell va net com una panxa en dejú