net com un sol

Molt net.

En El Refranyer de José Gargallo Gregori, que podem trobar en internet, diu: «Net com un sol (Molt net)».