net com un estel

Molt net, tant en sentit real com en sentit figurat.

En la rondalla L’envejós d’Alcalà, d’Enric Valor, podem llegir:

Sé què trameu; però us mane que no heu de fer cap mal a Al-Favet, que és un creient de deveres, amb el cor net com un estel.