negre com l’atzabeja

Molt negre.

En la novel·la El metge del rei de Joan Olivares, podem llegir:

Seguérem a taula i acceptàrem el vi que ens oferien dues meretrius amb gest amatent. Eren molt jóvens, l’una amb els cabells rogencs i la pell blanquíssima; l’altra, bruna de pell i la cabellera negra com l’atzabeja.