nas com una trompa / nassos com a trompes

S’usa per a dir que algú té un nas molt grandot i llarg.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Lluís Fullana Mira en el Refraner valencià i Antoni Griera en el Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya.