nas com una creïlla (o com una queradilla) / nassos com a creïlles (o com a queradilles)

S’usa per a dir que algú té un nas molt grandot i més aïna lleig.

Aquest modisme comparatiu l’he sentit a València i a Alcoi.